Styringssettet OKR- noe å implementere i din bedrift?

Styringssettet OKR- noe å implementere i din bedrift?

Hei dere!

Da er jeg tilbake på bloggen igjen, og nå er vi i gang med del tre av kurset vårt i Digital markedsføring som omhandler e-varehandel. Foreleseren vår er Karl Philip Lund, og i denne delen av kurset skal vi blant annet lage vår egen nettbutikk. Jeg tror dette blir en utrolig spennende og lærerik måned, og gleder meg til ukene fremover!

OKR- Hva er det?
I dag har jeg lyst til å lære dere litt om OKR, som er noe jeg ikke hadde hørt om før vi kom i gang med denne delen av kurset vårt. OKR er et system for gjennomføring, og står for «Objective, key results». OKR er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. OKR skal benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid (Inevo.no). Dette systemet benyttes av mange suksessfulle bedrifter, og skal være svært nyttig. Med hjelp av OKR systemet vil alles mål gjøres tilgjengelig for alle i selskapet, noe som bidrar til å forbedre internkommuniksjonen. Det er fortsatt like viktig med god ledelse og god bedriftskultur, men OKR vil løfte bedriften til neste nivå så lenge du har det fundamentale på plass. Slik ser oppstillingen ut:

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key result: Hva skal du gjøre for å komme dit?

Bilde hentet fra vectorstock.com

Med «Objectives» mener vi den overordnede ambisjonen, det vi skal strekke oss etter. Med «Key Results» mener vi nøkkelresultater, altså det som må oppnås underveis får å kunne nå den overordnede ambisjonen. Dette må være konkrete delmål.

Bedriften bør være litt ambisiøs når de setter seg mål og sikte litt høyt (objective). Men det skal selvfølgelig være realistisk! Det som er så fint med dette systemet er jo at man har en slags sjekkliste underveis med ulike delmål, slik at man kan analysere om man faktisk er på god vei mot det overordnede målet. Å ha både mål og delmål svart på hvitt for de ansatte i bedriften er både motiverende, sosialt og gøy. Det er viktig å vite hva man jobber for, hvor man er på vei og hva man til slutt ønsker å oppnå. Ikke minst er det fint for fellesskapet i bedriften. Utenom bedriftens OKR er det også vanlig å ha egne OKR for de ulike avdelingene eller enkelt ansatte, hvor disse samsvarer med bedriftens overordnede mål.

Et eksempel på OKR for vår kommende eksamen (lage nettbutikk):

Objective: Produsere og ferdigstille en velfungerende nettbutikk med et vinnende konsept

Key result 1: Opprette en nettbutikk, fikse design, logistikk og betalingsløsninger
Key result 2: Markedsføre nettbutikken via nyhetsbrev, kontakter og sosiale medier
Key result 3: Oppnå 1000 besøkende på nettbutikken og 10 salg innen den første måneden etter lansering

Via denne Youtube-videoen får dere en fin innføring i OKR-systemet.

Hvordan implementere OKR i din bedrift?

Å innføre et nytt system i en bedrift er selvfølgelig ikke «bare bare». Mest sannsynlig vil man møte på ulike utfordringer, og det er ikke sikkert alle ansatte er like motivert for å teste nye måter å jobbe på. Et tips kan være å starte med små grupper, og gjerne en gruppe mennesker som er positivt innstillt og motiverte for å teste ut det nye systemet. Når man etter hvert ser at systemet fungerer i disse gruppene over en bestemt periode kan man tenke på å innføre det i resten av bedriften. Dette bør introduseres gradvis, og her kan man f.eks holde spennende foredrag, ha workshops eller lignende som vil øke nysgjerrigheten, og skape internt engasjement. Når systemet er innført bør man rapportere hvordan dette går ukentlig, ha møter underveis og holde hverandre motiverte slik at ingen faller ut og at implementeringen blir vellykket.

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/strategy/articles/slik-kan-okr-hjelpe-organisasjoner-med-aa-oppnaa-maalene-sine.html

4 kommentarer til «Styringssettet OKR- noe å implementere i din bedrift?»

  1. Greit innlegg! Etterhvert så hadde det vært interessant å lese hvordan dere bruker OKR i teamet deres. Hvorfor er det viktig for et team å være enig om målet? Hvordan jobber teamet sammen mot målet? Hvilke utfordringer møter dere på i teamet? osv.

  2. Heisann Andrea 🙂

    Her har du skrevet et veldig bra innlegg. Du legger frem konseptet på en oversiktlig og fin måte og det virker som du forstår hva det handler om. Jeg liker også tittelen på innlegget ditt.

    Husk bare at du må henvise til kilder på påstander som ikke er dine egne eller hentet fra andre kilder, og da kan du gjerne bruke Chicago-manualen.

    Bra jobbet 😀 Stå på!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *